Alicja Chowaniec Prażuch o zawodzie higienistki stomatologicznej

ms
17-10-2019, 08:00
- Wśród wielu czynników, które mogą mieć pozytywny wpływ na postrzeganie zawodu higienistki stomatologicznej, na jego usytuowanie w procesie terapeutycznym - jeden jest zasadniczy i właściwie w stu procentach zależy od postawy samych zainteresowanych. Chodzi o to, aby ta grupa zawodowa jasno określiła priorytety, których realizacją chciałaby się zająć w pierwszej kolejności. Taki głos musi być silny, spójny, jednoznaczny - mówi Alicja Chowaniec-Prażuch dyrektor Stomatologii LUX MED sp. z o. o.

Wśród wielu czynników, które mogą mieć pozytywny wpływ na postrzeganie zawodu higienistki stomatologicznej, na jego usytuowanie w procesie terapeutycznym - jeden jest zasadniczy i właściwie w stu procentach zależy od postawy samych zainteresowanych. Chodzi o to, aby ta grupa zawodowa jasno określiła priorytety, których realizacją chciałaby się zająć w pierwszej kolejności. Taki głos musi być silny, spójny, jednoznaczny.

W takich warunkach możemy oczekiwać przychylnej reakcji i wsparcia nie tylko ze strony lekarzy dentystów, ale także samych pacjentów. Musimy mieć świadomość, że wciąż wiele leczonych osób oczekuje, aby zabiegi higienizacyjne wykonywali dentyści. Przekonanie pacjentów, że profesjonalizmowi higienistek stomatologicznych powinno się zaufać wcale nie jest łatwym zadaniem. Świadomości nie można zadekretować z dnia na dzień. To jest proces rozpisany na lata, który musi być wypełniony dobrymi doświadczeniami.

Dobrym kierunkiem tego procesu z pewnością może być zmiana podstaw programowych, ale przede wszystkim rozumne określenie jakości kształcenia i precyzyjny monitoring procesu dydaktycznego. To elementy pomocne w racjonalnym określeniu zakresu odpowiedzialności higienistek za wykonywane procedury. Nie łudźmy się jednak, że zmiany uda się wprowadzić nastawieniem życzeniowym, w dodatku niezbyt spójnym. Solidarnie występujące higienistki muszą nastawić się na wieloetapowe starania prowadzące do zmian w usytuowaniu ich zawodu.

Z części środowiska higienistek stomatologicznych - co wynika z przebiegu tej debaty - płyną dość mocne słowa, optujące za postawieniem na obligatoryjne wykształcenie licencjackie, przy jednoczesnej likwidacji szkół policealnych. Uważajmy jednak, żeby nie sprokurować takiej oto sytuacji, iż będziemy mieli superwykształcone higienistki, a stracimy dużą grupę personelu średniego. Nie zapominajmy o asystentkach.

Licencjat nie jest antidotum na niedostatki kształcenia policealnego, a funkcjonowanie szkół policealnych podlega iluzorycznej kontroli. To jest poważny problem naszego systemu edukacyjnego, który pozwala na otwieranie szkół trochę z przypadku. Powinniśmy przyjąć jasne zasady weryfikacji dyplomów świadczących o ukończeniu nauki w szkołach policealnych. To pierwszy krok prowadzący do budowy mocnego statusu zawodowego higienistek stomatologicznych.

Pamiętajmy i o tym co wynika z ankiety "Higienistka - najlepszą inwestycją dentysty?". Okazuje się, że duża grupa higienistek stomatologicznych wcale nie oczekuje zdecydowanych zmian systemowych. Wiele z nich zbyt nisko ocenia swoje kompetencje, aby myśleć o samodzielnym podejmowaniu obowiązków zawodowych.

Obawy przed zmianami są szczególnie wyraźne wśród osób długo pracujących w zawodzie. Co się stanie, jeśli zmienią się zasady dopuszczenia do wykonywania zawodu? Czy, a jeśli tak – to w jakim systemie mam uzupełniać wiedzę? W jakim czasie? W jaki sposób miałoby to przebiegać? Czy może nastąpić wykluczenie z zawodu, o ile nie podołam nowym wymogom?

Nad odpowiedziami możemy się zastanawiać pod jednym warunkiem, uzyskajmy w tych sprawach spójne stanowisko higienistek stomatologicznych. Wyniki ankiety pokazują, że takiego jednolitego stanowiska nie ma m.in. jeśli chodzi o łączenie funkcji higienistki i asystentki stomatologicznej.

W gabinetach stomatologicznych Lux Med pracuje około stu higienistek. Z naszych ocen wynika, że mniej więcej połowa z nich pracuje wyłącznie jako higienistka. Nie jest tak, iż to określona organizacja pracy wymusza łącznie obu stanowisk. W zasadzie każdemu dajemy prawo wyboru. Okazuje się, że to same higienistki zgłaszają chęć pracy jako asystentki. Zazwyczaj są to osoby współpracujące ze specjalistami na przykład z endodontą, ortodontą.

Taka sytuacja to z pewnością efekt zainteresowań, ale przede wszystkim następstwo asekuracji, chęci zabezpieczenia się - w przypadku gdyby okazało się, że zapotrzebowanie na usługi higienistek stomatologicznych będzie znacznie mniejsze od podaży. Myślę, że łączenie umiejętności jest bardziej naturalne – w przypadku mniejszych podmiotów leczniczych, w których organizacja pracy niejako wymusza od pracowników większą wszechstronność.

Jest jeszcze jedna zauważalna tendencja - dążenie higienistek do wyraźnie określonej i systemowo stanowionej samodzielności, wyrażonej m.in. w prawie do uruchamiania podmiotów świadczących zabiegi higienizacyjne. Zwróćmy jednak uwagę jednak na fakt, że tego typu gabinety, funkcjonujące w niektórych państwach UE, cieszą się różną popularnością wśród pacjentów. 

Natomiast ścisła współpraca z dentystą profesjonalnie przygotowanej higienistki, będącej ważnym ogniwem w zespole stomatologicznym - zapewnia poczucie komfortu pacjentom, a to przekłada się nie tylko na efekt terapeutyczny, ale i przyczynia się do realizacji zakładanych celów ekonomicznych, o czym nie wolno zapominać.

Czytaj także:
Higienistki: zmiany na lepsze muszą nastąpić
Wyniki ankiety „Higienistka - najlepszą inwestycją dentysty?”
Wybrane głosy w debacie „Higienistka – najlepszą inwestycją dentysty?”
Higienistka stomatologiczna w gabinecie - oczyma lekarza dentysty
Higienistka stomatologiczna w gabinecie - oczyma higienistki
Andrzej Cisło o zawodzie higienistki stomatologicznej
Ewa Mazur – Pawłowska o zawodzie higienistki stomatologicznej
Dariusz Paluszek o zawodzie higienistki stomatologicznej
Katarzyna Ostrowska o zawodzie higienistki stomatologicznej
Magdalena Suszyńska o higienistkach stomatologicznych
Karolina Kopciewicz Kozicka o higienistkach stomatologicznych