W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad ustawą o innych zawodach medycznych. Wśród katalogu zawodów objętych projektowaną regulacją znalazł się zawód higienistki stomatologicznej. Jednak mimo, że efekty kształcenia w nowej podstawie programowej MEN zostały opisane inaczej, nie oznacza to, że higienistki stomatologiczne otrzymały nowe uprawnienia.

kan
02-10-2019, 10:14
W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad ustawą o innych zawodach medycznych. Wśród katalogu zawodów objętych projektowaną regulacją znalazł się zawód higienistki stomatologicznej. Jednak mimo, że efekty kształcenia w nowej podstawie programowej MEN zostały opisane inaczej, nie oznacza to, że higienistki stomatologiczne otrzymały nowe uprawnienia.