Gmina Nakło nad Notecią poszukuje dentystów zainteresowanych opieką stomatologiczną nad uczniami

ms
02-10-2019, 10:12
Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, tak jak większość burmistrzów miast i gmin w Polsce - poszukuje lekarzy dentystów z kontraktami NFZ, którzy zainteresowani byliby realizowaniem opieki stomatologicznej nad uczniami.

Z przesłanego infoDENT24.pl zestawienia wynika, że liczba uczniów, którzy powinni móc korzystać ze świadczeń stomatologicznych w gabinecie dentystycznym wynosi 2518.

W rozbiciu na poszczególne placówki wygląda to tak:
1 Szkoła Podstawowa nr 2 im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią  (565 uczniów)
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle nad Notecią  (476 uczniów)
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle nad Notecią (682)
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku (347)
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Dzieci Potulic w Potulicach (143)
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie (151)
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Występie (154)

Gmina Nakło nad Notecią przewiduje możliwość realizacji zadania przez więcej niż jeden podmiot leczniczy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: Dorota Wegner tel. 887 997 856.

Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią, ul. Krzywoustego 7A, 89-100 Naklo nad Notecią,

Termin składania ofert: 7 października 2019 r. do godziny 15:30.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem