WUM i OIL w Warszawie łączą szeregi w zakresie stomatologii

kan
01-10-2019, 11:56
Warszawski Uniwersytet Medyczny i Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie łączą działania na styku instytucji naukowo-dydaktycznej i samorządowej, a to ze wszech miar potrzebne połączenie wiedzy z praktyką.

W zakresie kooperacji znalazły się: doskonalenie dotychczasowej współpracy partnerskiej w obszarze dydaktyki i rozwoju oraz działalności naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki działalności samorządu lekarskiego i polityki stomatologicznej.

List intencyjny podpisali Mirosław Wielgoś, rektor WUM i Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Tym samym została zadeklarowana chęć wzmacniania dotychczasowej współpracy.

Wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów Dariusz Paluszek podkreślił, że podpisanie listu ułatwi lekarzom dentystom korzystanie z zasobów naukowych uczelni oraz udział w konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce stomatologicznej organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

W spotkaniu uczestniczyli również prorektor ds. personalnych i organizacyjnych prof. Andrzej Deptała oraz dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska.

Więcej: izba-lekarska.pl