Rośnie liczba błędów w stomatologii

en
27-09-2019, 12:12
Liczba poważnych błędów medycznych w stomatologii, których klinicyści mogliby uniknąć, stale rośnie. Na przykład ekstrakcja niewłaściwego zęba to już 10 proc. wszystkich niepożądanych stomatologicznych zdarzeń - wynika z badania wykonanego w Wielkiej Brytanii.

Ekstrakcje zębów trzonowych są jednymi z najczęściej wykonywanych zabiegów stomatologicznych. Przypadki omyłkowej ekstrakcji pozostają powszechnym niepożądanym zdarzeniem przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego w niewłaściwym miejscu i stanowią 15-24 proc. tych zdarzeń.

- Potrzebne są intensywne działania skoncentrowane na zapobieganiu takim zdarzeniom, stosowanie istniejących metod redukowania ryzyka usunięcia niewłaściwego zęba, napisał dr M.N. Pemberton, z University of Manchester Division of Dentistry, w pracy opublikowanej przez British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, w której analizował ten problem w brytyjskim systemie  zdrowia  w okresie 2015-2019.

Liczba zdarzeń niepożądanych w stomatologii rośnie - mimo wysiłków, by wdrożyć protokoły bezpieczeństwa.  O ile w okresie 2015-2016 liczba zdarzeń niepożądanych wyniosła 442 to w 2018-2019 już 496, w tym zabiegi chirurgiczne odpowiednio 179 i 207 przypadków, zaś omyłkowe ekstrakcje 33 i 42 przypadki. Co ciekawe, dr Pemberton wykazał, że większość błędów przy usuwaniu zębów popełniana jest w szpitalach i w przychodniach rejonowych, a nie w osobno funkcjonujących gabinetach stomatologicznych.

W międzynarodowym raporcie na temat najczęstszych wpadek dentystów, opisywanym przez infoDENT24.pl w 2018 r. są aż 23 pozycje typowych błędów (czytaj Raport o najczęstszych błędach przytrafiających się dentystom).

Stomatologia staje się coraz bardziej inwazyjna, a więc i ryzyko narażenia bezpieczeństwa pacjenta - rośnie. Wskutek błędu stomatologa pacjenci najczęściej: doznają urazu, trafiają na ostry dyżur, połykają obce obiekty i mają usuwane niewłaściwe zęby.  Raport analizował m.in. dane literaturowe z zakresu podstawowego lecznictwa stomatologicznego, które pojawiły się w okresie od stycznia 1994 r. do stycznia 2015 r.

Błędy przytrafiające się podczas rutynowego badania stomatologicznego:
- brak adnotacji w dokumentacji medycznej pacjenta na temat leków przeciwalergicznych,
- brak zalecenia konsultacji onkologicznej, gdy pacjent ma zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej niegojące się po dwóch tygodniach leczenia,
- brak skryningu pod kątem raka jamy ustnej podczas podstawowego badania stomatologicznego.

Błędy na etapie przedzabiegowym:
- zabieg wykonany u innego pacjenta (pomyłka co do tożsamości),
- niesprawdzenie tożsamości pacjenta przed przeprowadzeniem procedury,
- użycie niewysterylizowanych narzędzi.

Błędy podczas zabiegu:
- ekstrakcja niewłaściwego zęba,
- użycie niewysterylizowanych narzędzi,
- użycie niewysterylizowanej aparatury,
- uraz oka pacjenta w wyniku braku odpowiedniego zabezpieczenia,
- podanie środka znieczulającego miejscowo z nieoznakowanego opakowania,
- złamanie szczęki podczas zabiegu wszczepiania implantu zawinione złym planem leczenia,
- złamanie szczęki podczas zabiegu wszczepiania implantu zawinione niewłaściwą techniką operacyjną,
- wstrzyknięcie podchlorynu sodu do struktur otaczających podczas leczenia kanałowego,
- zastosowanie materiału stomatologicznego u pacjenta, który ma w historii reakcję alergiczną na ten materiał,
- ponowne użycie jednorazowego sprzętu lub artykułu,
- wprowadzenie do dróg oddechowych obcych przedmiotów,
- ponowne użycie uszkodzonych narzędzi endodontycznych,
- podanie niewłaściwego środka znieczulającego.

Błędy przytrafiające się po zabiegu:
- przepisanie leku, na który pacjent jest uczulony, co było odnotowane w jego dokumentacji medycznej,
- przepisanie teratogennego leku pacjentce w ciąży,
- przepisanie niewłaściwego leku dziecku,
- pozostawienie ciał obcych po zabiegu chirurgicznym (nie będącym leczeniem kanałowym).

 Więcej: British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery