Prof. Marek Ziętek na czele Akademii Pierre Faucharda w Polsce

ms
07-09-2019, 08:00
Prof. Marek Ziętek został wybrany przewodniczącym polskiej sekcji Akademii Pierre Faucharda.

Do głównych celów tej organizacji należy:
- promowanie nowoczesnego modelu kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy dentystów,
- wdrażanie nowoczesnego modelu praktyki stomatologicznej,
- kształtowanie i propagowanie zasad etyki zawodowej lekarzy dentystów,
- zachęcanie stomatologów do wnoszenia wkładu do literatury zawodowej,
- współpraca z naukowcami reprezentującymi nauki stomatologiczne.

Akademia Pierre Faucharda jest Międzynarodową Honorową Organizacją Dentystyczną z siedzibą w USA, powstałą w 1936 r., a zrzeszającą lekarzy dentystów szczególnie zasłużonych dla rozwoju stomatologii. Do APF nie można się po prostu zapisać, członkostwo uzyskują osoby zaproszone i rekomendowane przez innych członków.

Prezesem Sekcji Polskiej APF, działającej od 1991 r., a zarejestrowanej jako stowarzyszenie w 1999 r., był prof. dr hab. med Eugeniusz Spiechowicz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wybitna postać polskiej protetyki stomatologicznej.

Akademii Pierre Faucharda  - działa na całym świecie.