Bój o dentystę w szkole: wójt Gminy Tworóg staje w szranki

ms
25-09-2019, 12:32
Wójt Gminy Tworóg zaprosił dentystów z terenu i okolic Gminy Tworóg do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 do 27 września 2019 r.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tworóg. Łącznie jest to łącznie 529 pacjentów:
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojsce, 42-690 Wojska, ul. Szkolna 12 ( l. uczniów 106)
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach 42-690 Boruszowice, ul. Szkolna 2 (l. uczniów 134)
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Tworogu 42-690 Tworóg, ul. Szkolna 15 (l. uczniów 289).

Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem prowadzącym a lekarzem stomatologiem. Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z Gminą Tworóg na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Sandry Grzesiek, inspektora ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, pokój 115, nr tel. 32285 74 93 wew. 42.