Wyniki ankiety internetowej „Higienistka — najlepszą inwestycją dentysty?”

ms
23-09-2019, 07:45
Przedstawiamy wyniki ankiety internetowej „Higienistka — najlepszą inwestycją dentysty?”, którą realizował infoDENT24.pl od 11 lipca do 10 września 2019 r. w dwóch wersjach: skierowanych do higienistek stomatologicznych i do lekarzy dentystów.

W ramach tego projektu uzyskano 1024 kompletnych odpowiedzi, których treść uwzględniono w opracowaniu. Prośba o udział w badaniu dotarła do zainteresowanych także poprzez kanały informacyjne PTS oraz CEDE. Zdecydowana większość przekazanych opinii uzupełniona została merytorycznymi komentarzami, które świadczą o rzetelnym podejściu do zagadnienia osób biorących udział w ankiecie i o dużej potrzebie wyrażenia opinii na kwestie przedstawione w pytaniach.

Chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie co we wzajemnych relacjach ułatwia, a co utrudnia osiąganie przez higienistki stomatologiczne i lekarzy dentystów wspólnego celu. Celu, który polega na efektywnym, zgodnym z literą nauki, a przy tym na satysfakcjonującym merytorycznie i finansowo procesie dbania o zdrowie jamy ustnej pacjentów.

Świadomie nie chcieliśmy natomiast zajmować się zawodem higienistki stomatologicznej określonym poprzez: „etos, powołanie, społeczną misję i mądre wpisywanie się w logiczną koncepcję ochrony zdrowia Polaków, którą od lat skutecznie torpedują nieprzemyślanymi decyzjami urzędnicy”.

Wyniki badania ocenione zostały podczas debaty przeprowadzonej w trakcie CEDE 2019. Jej przebieg przedstawimy w najbliższym czasie.