UM we Wrocławiu zamawia unity

ms
23-09-2019, 11:56
Ogłoszony został przetarg na dostawę trzech unitów stomatologicznych dla Katedry i Zakładu Periodontologii oraz dla Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM we Wrocławiu.

Kryteria oceny ofert:
Cena 60 proc.
Termin realizacji 20 proc.
Okres gwarancji 20 proc.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Termin składania ofert: do 30 września 2019 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, 50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6, pokój 3A 111.1 (III piętro).

Otwarcie ofert: 30 września 2019 r. o godz. 11:00

Miejsce składania ofert: Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, 50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6, w pokoju nr 3A 108.1 (III piętro).

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 28 dni od daty podpisania umowy.

Ze strony zamawiającego pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach zamówienia jest: mgr Joanna Czopik, Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, faks 71 / 784-00-45; e-mail: joanna.czopik@umed.wroc.pl

Adres zamawiającego: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Zespół ds. Zamówień Publicznych

ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław.