NFZ zapłaci za każdego ucznia leczonego stomatologicznie

ms
17-09-2019, 09:36
Józefa Szczurek-Żelazko podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia zapewnia, że Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każde dziecko, nie będzie tu żadnych limitów.

Józefa Szczurek-Żelazko jest przekonana, że uczniowie będą mieli zagwarantowaną stałą opiekę dentystyczną. I to  bezpłatną. - Stomatolog przyjmie ucznia w gabinecie urządzonym w szkole, albo w pobliskiej przychodni, z którą szkoła podejmie współpracę. W tym drugim przypadku uczeń zostanie przyjęty poza kolejnością. Uzupełniającym sposobem zapewnienia dzieciom dostępności świadczeń stomatologicznych są dentobusy – przypomniała Józefa Szczurek-Żelazko.

- Dentobusy docierają zwłaszcza do mniejszych miejscowości, w których dzieci i młodzież mają utrudniony dostęp do świadczeń stomatologicznych w gabinetach stacjonarnych. Do tej pory skorzystało z nich ponad 52 tys. dzieci – poinformowała wiceminister w rozmowie z Sandrą Skibniewską z Super Expressu.