Test ze śliny wskaże dziecko z dentofobią

smn
14-10-2019, 14:32
Czy wyniki testu śliny, mogą zidentyfikować dzieci, które panicznie boją się leczenia stomatologicznego? Odpowiedzi na to pytanie miały udzielić badania prowadzone na National Guard Health Affairs w Arabii Saudyjskiej, efekty pracy opublikował  periodyk BMC Oral Health.

W badaniu wzięło udział 150 małych pacjentów (w wieku 6-9 lat) leczonych w klinice stomatologicznej King Abdulaziz Medical City w Rijadzie, w Arabii Saudyjskiej. W badaniu uwzględniono informacje dostarczone przez rodziców oraz dentystów, a także wyniki testu badającego poziom lęku u dzieci (Children's Fear Survey Schedule).

W zależności od rezultatów testu mierzącego poziom lęku dzieci podzielono na trzy grupy:
- "neutralną",
- wykazujące niepokój
- z dentofobią.

Podczas leczenia stomatologicznego u każdego dziecka mierzono poziom amylazy i kortyzolu we krwi.  Następnie ponawiano ten pomiar po 3 i 12 miesiącach od wizyty u dentysty. Obie substancje (amylaza i kortyzol) są najintensywniej wytwarzane u dzieci z dentofobią, nieco niższy ich poziom odnotowano u dzieci z niepokojem i najniższy u dzieci z grupy kontrolnej. I co ważne, ta tendencja utrzymuje się mimo upływu czasu od zabiegu. 

- Biorąc pod uwagę ograniczenia w naszej pracy, należy postawić wniosek, że ilość amylazy może być wskaźnikiem silnego stresu i pozwala pomóc wytypować dzieci, które panicznie boją się dentysty, napisał jeden z autorów badania  dr Majed AlMaummar, z National Guard Health Affairs. A zatem może stać się narzędziem pomocnym w diagnostyce i odpowiednim stosowaniu wobec dzieci z dentofobią  technik modyfikowania ich zachowań.

Więcej: BMC Oral Health