Duda Clinic College pomostem do European Master Degree in Oral Implantology

ms
12-09-2019, 07:33
Absolwenci Duda Clinic College, a dokładnie uczestnicy spójnego programu Curriculum Implantologii Duda Clinic College mają zdecydowanie ułatwiony start na dwuletnie studia podyplomowe European Master Degree in Oral Implantology (EMDOI).

Wyjaśnijmy, że EMDOI to pierwsze w kraju podyplomowe studia magisterskie z zakresu implantologii i implantoprotetyki, które realizowane są na poziomie zaawansowanym z akredytacją MEN (ECTS 120) - szczegóły dalej.

Wśród wymagań rekrutacyjnych EMDOI, wymienia się znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Przede wszystkim zaś nieodzowne jest podstawowe doświadczenie w zakresie: 
- chirurgii, 
- periodontologii,
- implantologii.

Ten ostatni warunek formalnie spełnia Curriculum Implantologii Duda Clinic College, będące syntezą Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej, Curriculum Implantoprotetyki i Curriculum Perioimplantologii (na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym). 

Aktualnie trwa rekrutacja dla wszystkich chętnych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w ramach Curriculum Implantologii Duda Clinic College. 

Ukończenie pełnego cyklu edukacyjnego (trzy moduły, z których każdy trwa jeden semestr) można rozłożyć na okres od 1,5 roku do 3 lat. Jeden moduł składa się z czterech dwudniowych spotkań lub dwóch intensywnych spotkań trzydniowych i obejmuje: wykłady teoretyczne, warsztaty i zajęcia praktyczne w małych, cztero-, sześcioosobowych grupach. Każdy z modułów to 44 godziny edukacyjne.

Przypomnijmy, że szkolenia w formie modułów Curriculum prowadzone są w Duda Clinic College od 2014 r. i do tej pory ukończyło je ok. 130 lekarzy dentystów. Każdy z nich mógł wybrać do realizacji jeden, dwa lub trzy moduły edukacyjne:
- Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej, 
- Curriculum Implantoprotetyki,
- Curriculum Perioimplantologii.

Ważne, że zdobyte do tej pory certyfikaty szkoleniowe w ramach jednego lub dwóch modułów, można bez przeszkód uzupełniać o kolejne – uczestnicząc w brakujących jednym lub dwóch modułach. Dla przykładu, lekarz dentysta który ukończył do tej pory jeden z modułów - Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej, może uzupełnić lub uaktualnić wiedzę o moduły Curriculum Implantoprotetyki i Curriculum Perioimplantologii. Oczywiście można również po zrealizowaniu dwóch modułów ukończyć trzeci i tym samym skompletować pełen cykl Curriculum Implantologii Duda Clinic College. 

European Master Degree in Oral Implantology (EMDOI) to pierwsze podyplomowe studia w zakresie implantoprotetyki stomatologicznej w Polsce. Program studiów zbudowany jest w oparciu o doświadczenie ekspertów PTS oraz naukowców z kilku uniwersytetów medycznych m.in. z UM we Wrocławiu. Wyróżnia go duża liczba teoretycznych wykładów, praktycznych zajęć na fantomach i kadawerach, a także obserwacji klinicznych w akredytowanych ośrodkach PTS.

Uczestnicy studiów będą realizować własne badania kliniczne pod indywidualną opieką wykładowców. Nauka kończy się pracą magisterską. Po jej obronie uczestnik uzyskuje międzynarodowy tytuł „mastera” z implantologii, z certyfikatem uniwersyteckim i towarzystwa naukowego. Pierwszą edycję studiów zaplanowano na 2020 r. dla 8 - 16 osób.

 Więcej o Curriculum Implantologii Duda Clinic College

Magazyn Duda Clinic College 2019

hcc On-line

Retransmisja sesji:

System kształcenia kadr medycznych w Polsce