NIL: bezpłatne kursy dla lekarzy dentystów

ms
11-09-2019, 08:29
Naczelna Izba Lekarska jest organizatorem dwóch bezpłatnych praktycznych kursów dla lekarzy-dentystów oraz lekarskiej kadry menedżerskiej. Za udział w każdym z tych akredytowanych szkoleń otrzymuje się certyfikat NIL wraz 6 punktami edukacyjnymi.

Szkolenia odbywają się dzień po dniu i tworzą uzupełniający się blok warsztatowy:
„Poszukiwanie rozwiązań rozwojowych w podmiotach leczniczych" 23 września 2019 r. 

„Warsztaty wybranych umiejętności menedżerskich w zarządzaniu podmiotem leczniczym" 24 września 2019 r.

Szkolenie w pierwszym dniu skierowane jest do wszystkich osób, którzy chcą nabyć lub pogłębić wiedzę na temat najbardziej efektywnych narzędzi zarządzania podmiotem leczniczym i zapoznać się z przeglądem najlepszych praktyk rozwojowych na rynku usług medycznych w Polsce i na świecie.

Warsztaty w drugim dniu adresowane są do osób, którym zależy na zwiększeniu kluczowych kompetencji menedżerskich, a także wiedzy i umiejętności w warunkach silnej konkurencji na rynku usług zdrowotnych.

W trakcie spotkań m. in. podejmowane będą najistotniejsze bieżące tematy związane z działalnością na rynku usług zdrowotnych w kontekście budowania rozwiązań strategicznych, warsztaty z zakresu tworzenia biznes planów w ramach planowanej lub prowadzonej działalności leczniczej, omawiane będą także wyzwania dla placówek medycznych związane ze zmianami systemowymi w ochronie zdrowia.

Najbliższa edycja kursów odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów NIL przy ul. Sobieskiego 110: 23 i 24 września 2019 r. w godz. 9.00-15.45.

Zapisy są możliwe drogą on-line
Szkolenie 
Blok warsztatowy
lub e-mailowo: odz@hipokrates.org