Jest pula miejsc rezydenckich dla lekarzy dentystów

ms
10-09-2019, 07:13
Dla lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1-31 października 2019 r. Ministerstwo Zdrowia przygotowało 112 miejsc (4014 dla lekarzy).

To mniej niż jesienią 2018 r., wówczas minister zdrowia przyznał 4105 rezydentur, lekarze dentyści musieli się zadowolić 111 miejscami (120 – wraz z chirurgią szczękowo – twarzową).

Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 października 2019 r.
chirurgia stomatologiczna 22
chirurgia szczękowo-twarzowa 7
ortodoncja 7
periodontologia 9
protetyka stomatologiczna 22
stomatologia dziecięca 13
stomatologia zachowawcza z endodoncją 32
Razem 112

Ponadto zgodnie z art. 16e ust. 2 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r., poz. 537 z późn. zm.) liczbę miejsc szkoleniowych nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny przed postępowaniem kwalifikacyjnym ogłasza wojewoda na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK. 

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem