Małopolska: statystyka dentobusu, jest dobrze?

ms
09-09-2019, 10:47
Na terenie Małopolski w ciągu roku z wizyt w dentobusie skorzystało prawie 4,5 tys. dzieci, którym udzielono blisko 6 tys. świadczeń ogólnostomatologicznych. Z tym, że najczęściej realizowane zabiegi w niewielkim stopniu obejmowały leczenie. Głównie przeprowadzano lakierownie zębów, badania kontrolne i profilaktyczne.

W oparciu o umowy z NFZ 33 świadczeniodawców przyjmuje pacjentów w 48 gabinetach zlokalizowanych na terenie szkół.

W całym województwie małopolskim w ramach umowy z NFZ pracuje 530 gabinetów stomatologicznych dla dzieci oraz 687 ogólnostomatologicznych (w których również mogą być leczone dzieci).

Aktualne umowy na świadczenia ogólnostomatologiczne na 2019 r. w Małopolsce opiewają na wartość nieco ponad: 167,5 mln. zł, w tym:
128,8 mln zł - świadczenia ogólnostomatologiczne,
38,3 mln zł - świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. 
285 tys. zł - świadczenia udzielane w dentobusie.

Wprowadzenie możliwości opieki stomatologicznej w dentobusie ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń dla dzieci i młodzieży, tak aby ograniczyć miejscowe i ogólnoustrojowe następstwa choroby próchnicowej zębów.

Od października 2018 r. dentobus w Małopolsce wyjeżdżał 205 razy. Ze świadczeń w dentobusie mogły skorzystać dzieci z 51 miejscowości.

Podczas tworzenia przez świadczeniodawcę harmonogramu postoju dentobusu Oddział Wojewódzki Funduszu zaproponował miejscowości wymagające ujęcia na trasie postoju pojazdu. W ten sposób w nowym harmonogramie postoju na wrzesień 2019 r. ujęta została miejscowość Wietrzychowice, a sierpniu 2019 r. dentobus zatrzymał się w Żabnie oraz Paleśnicy.

Dalsza współpraca z realizatorem świadczeń w dentobusie będzie kontynuowana pod kątem wyboru miejsc, gdzie są największe potrzeby.

Małopolski OW NFZ zwracał się będzie również do jednostek samorządu terytorialnego o przekazywanie informacji o postoju dentobusów i możliwościach nawiązania współpracy z podmiotem realizującym świadczenia.