Józefa Szczurek-Żelazko: dotychczasowy system opieki stomatologicznej nie sprawdził się

ms
06-09-2019, 07:38
- Nowa ustawa będzie regulować w sposób kompleksowy kwestie opieki nad dziećmi (…) z naciskiem na opiekę stomatologiczną, która była trochę niedoceniona. Efektem tego są dane, które pokazują, że kilkunastoletnie dzieci mają usuwane stałe zęby, co nie powinno mieć miejsca. Dotychczasowy system opieki stomatologicznej nie sprawdził się, więc pokazujemy nowy model – zapowiedziała Józefa Szczurek - Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Józefa Szczurek-Żelazko, w rozmowie z Katarzyną Pinkosz z tygodnika "Do Rzeczy", wspomniała o trzech filarach, na jakich rząd oparł system opieki stomatologicznej nad dziećmi: szkolne gabinety dentystyczne, praktyki stomatologiczne współpracujące ze szkołami oraz dentobusy.

Według Józefy Szczurek-Żelazko tylko w szkołach liczących co  najmniej 1 tys. uczniów jest uzasadnienie dla powstawania gabinetów funkcjonujących w tych placówkach. W pozostałych przypadkach optymalnym rozwiązaniem jest zawieranie umów o współpracy pomiędzy organami tworzącymi szkoły a właścicielami gabinetów stomatologicznych, usytuowanymi w pobliżu tych placówek.

Chodzi oczywiście o świadczeniodawców, którzy mają podpisane kontrakty z NFZ, bo dodatkowych pieniędzy na leczenie stomatologiczne uczniów w systemie nie będzie.

W ocenie Ministerstwa Zdrowia, w skali kraju w szkołach funkcjonuje 700 – 800 gabinetów dentystycznych.