Dentysta na listach Konfederacji Wolność i Niepodległość

ms
10-09-2019, 12:57
Piątką na liście kandydatów do Sejmu w okręgu radomskim Konfederacji Wolność i Niepodległość jest Rafał Foryś ze Skrzynna w powiecie przysuskim, który na co dzień pracuje jako lekarz dentysta - protetyk.

- Łączymy młodość z doświadczeniem. Na naszych listach są przedstawiciele rolników, nauczyciele, prawnicy, czy prowadzący własną działalność gospodarczą - mówił Marek Szewczyk, lider listy Konfederacji Wolność i Niepodległość w okręgu radomskim.

Ugrupowania wchodzące w skład Konfederacji reprezentują poglądy należące do różnych prawicowych nurtów (głównie narodowy konserwatyzm i konserwatywny libertarianizm).

Głównymi postulatami Konfederacji są:
- sprzeciw wobec amerykańskiej ustawy JUST, mówiącej o zobowiązaniach do przekazania organizacjom żydowskim rekompensat z tytułu majątków pozostawianych bezspadkowo w krajach będących pod okupacją hitlerowską;
- sprzeciw wobec działań środowisk LGBT;
- utrzymanie waluty narodowej;
- likwidacja podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych;
- przywrócenie kary śmierci dla nadzwyczajnych przestępstw;
- liberalizacja przepisów dotyczących pozwolenia na broń palną;
- ograniczenie imigracji z państw pozaeuropejskich;
- decentralizacja i debiurokratyzacja państwa;
- ochrona życia ludzkiego od poczęcia;
- umożliwienie głosowania przez internet.
- dorównanie dopłat rolniczych do reszty państw UE.