Sejm: padły pytania o opiekę stomatologiczną nad uczniami

kan
11-09-2019, 10:00
W ocenie posła Pawła Pudłowskiego ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, mimo że wchodzi w życie, nie została dopracowana i ma wiele usterek, które rodzą pytania.

Poseł Paweł Pudłowski w interpelacji do ministra zdrowia pisze:
Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom zwiększy się efektywność świadczeń opieki zdrowotnej w szkole i tym samym bezpieczeństwo uczniów przebywających w szkole, przez chociażby poprawę organizacji tej opieki. Generalnie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami ma poprawić dostęp do świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza w zakresie leczenia dentystycznego.

Takie są założenia, ale ... nie pojawia się w niej bezpośrednio wskazany obowiązek opieki stomatologicznej. Owszem rodzic może nie wyrazić zgody na leczenie stomatologiczne w szkole, ale powinien otrzymać informację o ewentualnej konieczności podjęcia leczenia stomatologicznego u dziecka.

Niestety dane dotyczące odsetka dzieci dotkniętych tzw. próchnicą są przerażające i dlatego uważam, że powszechny i obowiązkowy powinien być tzw. przegląd stomatologiczny dla każdego ucznia.

Poseł stawia pytania:
- Czy Ministerstwo Zdrowia ma wiedzę na temat przygotowania szkół do świadczenia opieki zdrowotnej dla uczniów?
- Jaki procent szkół w skali kraju jest przygotowany do świadczenia opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży?
- Jak ocenia MZ stan zagrożenia dzieci tzw. próchnicą i jaki odsetek dzieci i młodzieży ma stwierdzona próchnicę?
- Jakiej wysokości środki na szkolną opiekę zdrowotną zamierza przeznaczyć resort w roku szkolnym 2019/20?