Sanacja jamy ustnej a wynik operacji kardiologicznej - wiadomo, że nic nie wiadomo

en
02-09-2019, 10:02
American Dental Association rekomenduje, by pacjenci przed niektórymi zabiegami chirurgicznymi przeszli kompleksowe leczenie stomatologiczne. ADA zleciła badanie mające odpowiedzieć na pytanie, czy przeprowadzenie sanacji jamy ustnej przed zabiegiem na zastawkach serca rzeczywiście poprawia rokowania pacjenta przechodzącego ten zabieg.

Dociekania naukowców nie zakończyły się jednoznacznymi wnioskami. Przeanalizowali dostępną literaturę na ten temat - w sumie sześć prac badawczych, w których monitorowano zdrowie pacjentów po operacji kardiologicznej przez 3 do 16 miesięcy.

Niestety prace były niepełne, nie uwzględniały bowiem wieku pacjentów, historii palenia papierosów, ogólnego stanu jamy ustnej, a bez tych czynników trudno o odpowiedź na stawiane przez American Dental Association pytanie, podsumowali autorzy badania.

Tylko jedna analizowana praca oceniała wyniki leczenia stomatologicznego u pacjentów mających przejść wszystkie typy operacji kardiochirurgicznych, a więc i zabiegi na zastawkach. Ale nawet sami autorzy tego, szeroko zakrojonego badania stwierdzili, że nie doszli do jednoznacznych wniosków na temat korzyści, jakie daje pacjentom kardiologicznym wyleczenie wszystkich problemów stomatologicznych przed zabiegiem.  

Biorąc pod uwagę  niepewność dowodów, lekarze powinni rozważyć wszystkie specyficzne w danym przypadku czynniki, zanim przeprowadzą leczenie stomatologiczne poprzedzające operację. Bowiem stoi pod znakiem zapytania, czy w tego typu badaniach można w wystarczającym stopniu przeanalizować  na ile infekcyjne zapalenie wsierdzia zagraża pacjentowi (nie tylko temu mającemu przejść zabieg na zastawkach), napisali autorzy pracy kierowanej przez dr Petera Lockharta, z zakładu medycyny jamy ustnej z Carolinas Medical Center, w Północnej Karolinie.

Więcej: Journal of the American Dental Association