Rumunia: modelowe podejście do kwestii amalgamatu stomatologicznego

ms
30-08-2019, 12:07
Ministerstwo Zdrowia Rumunii debatowało nad projektem uregulowań, które zabraniają stosowania amalgamatu dentystycznego w leczeniu zębów mlecznych, u dzieci poniżej 18 lat oraz u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Na papierze wszystko wygląda modelowo.

Takie leczenie będzie dopuszczalne tylko wówczas, gdy dentysta uzna to za absolutnie konieczne z przyczyn związanych  ze szczególnymi potrzebami medycznymi pacjenta.

Zgodnie z projektem, College of Dental Practitioners of Romania zorganizuje rejestr "awaryjnych" gabinetów dentystycznych używających amalgamatu w pracach dentystycznych. Jednocześnie w nagłych przypadkach usunięcie amalgamatu stomatologicznego będzie możliwe we wszystkich gabinetach dentystycznych.

- Właściciele gabinetów stomatologicznych, w których stosuje się amalgamat dentystyczny, muszą unity wyposażyć w separatory amalgamatu zatrzymujące i gromadzące cząstki rtęci. Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie separatory amalgamatu muszą zapewniać co najmniej 95 proc. poziom wyłapywania cząstek amalgamatu. Ponadto właściciele praktyk stomatologicznych będą musieli zawierać umowy ze specjalistycznymi firmami, aby odpady te przetwarzane i zbierane były przez podmioty upoważnione do ich unieszkodliwiania.

Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z College of Dental Doctors of Romania, przeprowadza działania mające na celu informowanie społeczeństwa (za pośrednictwem: prasy, telewizji, radia, artykułów, broszur, plakatów) o zagrożeniach płynących ze stosowania amalgamatu dentystycznego i o ryzyku przedostawania się rtęci do środowiska.

Według szacunków rumuńskich dentystów, w 2010 r. 90 proc. Rumunów ma wypełnienia amalgamatowe.