Bezlimitowe świadczenia stomatologiczne dla uczniów bez pieniędzy, bez..troska?

ms
27-08-2019, 08:02
Na terenie gminy Starachowice dzieci będą miały zapewnioną opiekę lekarską i stomatologiczną, zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami. Tymczasem NFZ nie przeznaczy na świadczenia stomatologiczne dodatkowych pieniędzy. Nie wyłożą na ten cel ani złotówki władze regionu. Ale ma być dobrze.

Gmina Starachowice nie planuje uruchomienia gabinetów stomatologicznych w starachowickich szkołach podstawowych. Ograniczone możliwości lokalowe powodują, że nie byłoby możliwe spełnienie wymogów sanitarno – higienicznych. Natomiast w każdej szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Starachowice, znajduje się gabinet profilaktyki zdrowotnej. koszt ich wyposażenia wyniósł 77 600 zł po stronie władz terenowych.

– Prawdopodobnie zostaną podpisane umowy z podmiotami mającymi kontrakty na świadczenie tego typu usług z NFZ – informuje Włodzimierz Jedynak, kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.

- Czy będą to umowy z jednym, czy kilkoma podmiotami i na jaki okres - uzależnione zostanie z jednej strony od zainteresowania świadczeniodawcy, z drugiej - od stanowiska rodziców, ponieważ zgodnie z zapisami ustawy rodzice mają prawo wyboru innego lekarza dentysty niż lekarz współpracujący ze szkołą. Dodam, że starachowickie szkoły współpracują z gabinetami stomatologicznymi i nie wykluczamy, że współpraca ta będzie kontynuowana – wyjaśnia Włodzimierz Jedynak. W jego ocenie, wejście w życie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami nie będzie generować dodatkowych kosztów dla gminy.

- Każda szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej. Natomiast koszty wynagrodzenia pielęgniarek oraz stomatologów, jak wynika z przepisów ustawy, będzie finansował NFZ – dodaje.

Tak, czy inaczej zorganizowanie opieki stomatologicznej będzie możliwe po ukazaniu się aktów wykonawczych do ustawy (zarządzeń NFZ).

Powiat Starachowicki wystąpił do NFZ z pismem w sprawie wskazania podmiotów świadczących usługi w  zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży w Starachowicach, z którymi możliwe jest zawarcie stosownej umowy.

Więcej: starachowicka.pl