WSA: pytania z LDEK, LEK i PES po pięciu latach

ms
27-08-2019, 08:48
Jedno ze stowarzyszeń walczyło o udostępnianie pytań z egzaminów lekarskich LDEK, LEK i PES. WSA w Łodzi przyznał, że taki przywilej, a właściwie prawo istnieje, ale ograniczone w czasie. Ujawnienie pytań – tak, ale dopiero po pięciu latach od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Stowarzyszenie złożyło wniosek o udostępnienie pytań egzaminacyjnych z LEK, LDEK i PES, które odbyły się w 2018 r. w sesji wiosennej i zimowej. Dyrektor CEM odpowiedział, że nie może udzielić żądanych informacji, ale zostaną one udostępnione na stronie internetowej po upływie pięciu lat od dnia przeprowadzenia egzaminów.

Stowarzyszenie nie ustąpiło i postanowiło dochodzić swoich żądań przed sądem. Sprawą zajął się WSA w Łodzi, który przyznał racje dyrektorowi CEM.

Co prawda – w ocenie sędziów - pytania z egzaminu państwowego są informacją publiczną, a jeśli tak – to taką informację należy upubliczniać. Jednakże WSA przypomina, że trzeba brać pod uwagę fakt, że do treści pytań egzaminacyjnych odnosi się także art. 14c ust. 3-5 i art. 16rc ust. 5-7 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (organizacja LEK i LDEK).

Przepisy te stanowią, że udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej podlegają wyłącznie pytania testowe wraz z poprawnymi odpowiedziami wykorzystane na potrzeby LEK i LDEK, po upływie pięciu lat od dnia przeprowadzenia egzaminu. Podobnie jest w przypadku egzaminu specjalizacyjnego. WSA podkreślił, że regulacje te są przepisami szczególnymi, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawie o dostępie do informacji publicznej, więc zastosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej było w tym zakresie wyłączone.

Sędziowie uznali, że próba obarczenia CEM skutkami ograniczenia dostępu do pytań egzaminacyjnych była pozbawiona zarówno podstaw faktycznych, jak i prawnych. Natomiast podnoszona przez stowarzyszenie niekonstytucyjność przepisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, nie miała znaczenia dla rozpoznawanej sprawy.

WSA wyjaśnił, że nie ma uprawnień do oceny konstytucyjności przepisów, które ograniczają dostęp do informacji uznanej za publiczną. Tym samym WSA w Łodzi oddalił skargę.

WSA w Łodzi z 21 maja 2019 r., sygn. akt II SAB/Łd 14/19.