PTS rekomenduje szkolenia

smn
29-08-2019, 11:20
W jesiennym sezonie szkoleniowym w zasobach szkoleniowych Bazy Dobrej Edukacji PTS nie brakuje ważnych wydarzeń

We wrześniu oferta szkoleń w Bazie Dobrej Edukacji PTS wygląda następująco:
- Elektroniczna dokumentacja medyczna (PTS Lublin)
- Martwica kości szczęk związana ze stosowaniem bisfosfonianów i innych leków antyresorbcyjnych lub antyangiogennych (PTS Lublin)
- Leczenie uzależnienia od tytoniu oraz minimalne interwencje antytytoniowe w praktyce lekarza dentysty (PTS Dolny Śląsk, DRL)
- Szybkie i estetyczne uzupełnienia pełnoceramiczne dla niecierpliwych (PTS Częstochowa)
- Kongres Unii Stomatologii Polskiej (PTS).

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem