Łódzkie: ponowny wybór konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie periodontologii

ms
23-08-2019, 07:47
Dr hab. n. med. Natalia Lewkowicz ponownie została powołana na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie periodontologii. Akt powołania wręczył jej wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Natalia Lewkowicz - absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych oraz tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii ogólnej w dziedzinie periodontologii.

Odbyła staż podyplomowy w Instytucie Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi, pracowała w Poradni Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi oraz w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia. Od 2015 r. jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego.

Uczestniczyła jako kierownik i główny wykonawca w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych.

Za działalność naukową otrzymała wiele nagród, m.in.: Nagrodę Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej, Nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za pracę habilitacyjną.