Podkarpacki OW NFZ też poszukuje dentystów leczących dzieci

ms
21-08-2019, 07:21
Podkarpacki OW NFZ ogłosił postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia na obszarze Olszanicy.

Kod postępowania: 09-19-000084/STM/07/1/07.0000.221.02/01,

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 24,3 tys. zł - na okres rozliczeniowy od 1 października 2019 do 31 grudnia 2019 r.

Okres obowiązywania umowy: od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: dwa.

Oferty należy składać do 3 września 2019 r. OW NFZ w Rzeszowie ul. Zamkowa 8

Otwarcie ofert nastąpi 5 września 2019 r. o godz. 9.30.

Kontakt: sekretariat@nfz-rzeszow.pl