Zaburzenia odżywiania a zły stan dziąseł

smn
26-08-2019, 09:28
Pacjenci, u których została zdiagnozowana anoreksja lub bulimia, mają znacząco gorszy stan tkanek przyzębia i niższą jakość życia warunkowaną zdrowiem jamy ustnej, co wiąże się z psychicznymi i fizycznymi ograniczeniami, twierdzą naukowcy w pracy opublikowanej na łamach Journal of Periodontology.

W badaniu wzięło udział 60 pacjentów Specialized Mental Health Clinic of the Medical School of Marília w Brazylii. Połowa z nich miała rozpoznaną anoreksję lub bulimię i była w trakcie terapii, zaś druga grupa uczestników nie miała zaburzeń odżywiania. Z badania wykluczono osoby z zaawansowaną chorobą przyzębia i palaczy papierosów.

Wykorzystując wskaźnik potrzeb periodontologicznych naukowcy ocenili stan dziąseł pacjentów z zaburzeniami odżywiania. Wytypowali tych, których stan przyzębia wymagał tylko korekty higieny jamy ustnej, i tych którzy poza poprawą skuteczności zabiegów higienicznych, potrzebowali również leczenia periodontologicznego.

Generalnie stan przyzębia pacjentów z anoreksją lub bulimią był znacząco gorszy od stanu przyzębia osób z grupy kontrolnej.

Ponadto pacjenci z zaburzeniami odżywiania mieli wyższe wyniki profilu wpływu zdrowia jamy ustnej (kwestionariusza wykorzystywanego do pomiaru chorób stomatologicznych na jakość życia):
- ból fizyczny,
- psychiczny dyskomfort,
- niepełnosprawność społeczna,
- ograniczenia w funkcjonowaniu.

Im wyższy wynik badania, tym kwestionariuszem - tym gorsza jakość życia. Uczestnicy badania z zaburzeniami odżywiania średnio osiągali wynik 35 pkt. podczas gdy w drugiej grupie średnia ta wynosiła zaledwie 20 pkt.

Autorzy badania stwierdzili, że widząc oznaki bulimii lub anoreksji dentysta może skutecznie pomóc pacjentowi, tym bardziej że zwykle jest to osoba odmawiająca leczenia, ukrywająca choroby i unikająca konsultacji do momentu, gdy jej stan nie ulegnie znacznemu pogorszeniu.

- W takiej sytuacji jeśli dentysta znajdzie się w wielospecjalizacyjnym zespole, może odgrywać bardzo ważną rolę indentyfikując kliniczne objawy zmian stomatologicznych u pacjentów z anoreksją i bulimią, a następnie biorąc udział w ich terapii, podsumował, prowadzący badanie, dr Fernando Chiba, z São Paulo State University School of Dentistry.

Więcej: Journal of Periodontology