Dent-a-Medical: mizerne przychody

ms
16-08-2019, 10:45
Działalność Dent-a-Medical S.A. w II kw. 2019 r. koncentrowała się na segmencie stomatologicznym ale rozmachu w tej aktywności raczej nie widać.

Spółka oferuje dostęp do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej zakładom pracy. Oferowanie usług odbywa się poprzez ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających we współpracy z Dent-a-Medical.

Dent-a-Medical przyznaje, że koncentruje się na utrzymaniu obecnego poziomu przychodów ze sprzedaży w segmencie stomatologicznym. Firma zapowiada także zakończenie prac nad budową serwisu do obsługo gabinetów stomatologicznych.

Po za tym w II kw. 2019 r. spółka rozpoczęła działania operacyjne w handlu hurtowym w branży materiałów izolacyjnych dla budownictwa i rolnictwa.

Pamiętać należy, że spółka nie zatrudnia pracownika etatowego, a jej prezesem jest Piotr Grzesiak.

W tych warunkach efektywność działania spółki jest olbrzymia.

W II kw. 2019 r. spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 74 614 zł, co było wynikiem o 3,6 proc. wyższym niż w II kw. 2018 r. Zmiana przychodów wynikała ze zmiany liczby pacjentów objętych usługami zarządzanymi przez spółkę w segmencie stomatologicznym.

Całość przychodów ze sprzedaży spółki pochodziła z segmentu usług stomatologicznych. Narastająco po dwóch kw. 2019 r. przychody były wyższe o 4,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.

W II kw. 2019 r. spółka wykazała zysk operacyjny w wysokości 37 445 zł, co było wynikiem o 6,2 proc. wyższym niż w I kw. 2019 r. W 2018 r. spółka wykazywała stratę na działalności operacyjnej. Po uwzględnieniu kosztów finansowych oraz podatku dochodowego zysk netto w II kw. 2019 r. wyniósł 28 710 zł, a więc był o 3,6 proc. niższy niż w I kw.2019 r. Łącznie po dwóch kw. 2019 r. wynik netto osiągnął poziom 58 480 zł.