OW NFZ w Poznaniu: 1,5 proc. dodatkowych środków na stomatologię

ms
21-08-2019, 09:58
Kasa OW NFZ w Poznaniu wzbogaciła się o 52 mln zł w stosunku do pierwotnych ustaleń dotyczących wydatków na ochronę zdrowia. Stomatologii - jak zwykle -  przypadnie niewiele.

Na stomatologię przypadnie niewiele. Z dodatkowych środków na leczenie oraz profilaktykę skorzystają najmłodsi: ponad 780 tys. zł otrzymają wielkopolskie placówki udzielające świadczeń ortodoncji oraz ogólnostomatologicznych dzieciom i młodzieży do 18 r.ż.

Przypomnijmy, że w połowie roku do OW NFZ trafiło 2,241 mln zł z przeznaczeniem na stomatologię. To o 1,49 proc. więcej w stosunku do poprzedniego stanu. W sumie na świadczenia stomatologiczne przeznaczono 152,704 mln zł. Dodatkowe 780  tys. zł to niemal dokładnie taki sam poziom dynamiki -  1,50 proc.

Tak więc Wielkopolskie zapewne pozostanie na 10 pozycji wśród województw przeznaczających najwięcej dodatkowych środków (procentowo) na stomatologię. Liderem w tym zestawieniu jest woj. lubuskie: 5,28 proc. wzrost (w ramach korekty z połowy roku).