W Śliwicach powstanie gminne centrum stomatologii

ms
17-08-2019, 15:28
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śliwicach ogłosił konkurs ofert w postępowaniu na "Rozbudowę i przebudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śliwicach o Gminne Centrum Stomatologii".

Roboty budowlane powinny być wykonane jeszcze w 2019 r.

Zakres robót:
a) roboty ziemne i fundamentowe
b) ściany i ścianki parteru
c) stropodach
d) posadzki
e) tynki, okładziny i malowanie wewnętrzne
f) stolarka okienna i drzwiowa
g) docieplenie ścian zewnętrznych
h) schody zewnętrzne i pojazd dla niepełnosprawnych, opaska,
i) roboty związane z przebudowa istniejącego budynku ośrodka zdrowia
j) instalacja wentylacji
k) instalacja co
l) instalacja kanalizacyjna
m) instalacja wodna
n) przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe|o) instalacje elektryczne.

Kryteria oceny ofert
Cena 60 proc
Gwarancje 40 proc

Termin wykonania robót: 16 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert: 23 sierpnia 2019 r.