Nerki vs. fluor: więcej pytań niż odpowiedzi

en
08-08-2019, 13:41
Ekspozycja na związki fluoru może przyczyniać się do powstawania zmian w funkcjonowaniu nerek u dzieci, ale jest też druga teza, że to gorsza praca nerek powoduje wyższe stężenie fluoru we krwi. Tych rozbieżności w ocenie sytuacji nie usunęły amerykańskie badania przeprowadzone na 1983 nastolatkach.

Korzyści płynące ze stosowania wody wzbogacanej we fluor dla zdrowia jamy ustnej są dobrze udokumentowane. Jednak o wiele mniej wiadomo na temat wpływu tego pierwiastka na funkcjonowanie innych rejonów organizmu. Co więcej, organizm dziecka wydala 45 proc. fluoru, podczas gdy osoby dorosłej 60 proc.

Wiadomo że wątroba i nerki akumulują więcej fluoru niż inne narządy, więc naukowcy z Icahn School of Medicine, Mount Sinai, postanowili przyjrzeć się jak fluor oddziałuje na pracę i kondycję tych własnie narządów. Badaniom poddano uczestników amerykańskiego projektu National Health and Nutrition Examination Survey, w którym oceniano zdrowie w powiązaniu z dietą.  Wyniki ich pracy opublikowało czasopismo Environment International.

W badaniu, prowadzonym w latach 2013-2016, przeanalizowano poziom fluoru we krwi w grupie 1983 nastolatków oraz stężenie fluoru w wodzie kranowej w 1742 domach uczestników analizy.

Z reguły zawartość fluoru w wodzie pitnej była niska. Naukowcy jednak zwracają uwagę na kilka mechanizmów, które mogą spowodować, że nawet ekspozycja na niewielkie ilości tego pierwiastka  może stać się przyczyną gorszego funkcjonowania nerek lub wątroby.

Potencjalne skutki uboczne to uszkodzenie nerek, wątroby, zaburzenia czynności tarczycy, choroby kości i zębów, zaburzony metabolizm białek. 

Dzieci, u których poziom fluoru we krwi był wyższy od średniej w badanej grupie miały gorsze wskaźniki zdrowia nerek. Wzrost stężenia fluoru o 1 µmol/l w osoczu był powiązany z  obniżeniem wartości (o 10,36 ml/min/1,73 mkw.)  najważniejszego wskaźnika czynności wydalniczej nerek, czyli przesączania kłębuszkowego.

- Nasze badanie jest pierwszym na szeroką skalę zakrojonym badaniem przeprowadzonym na terenie Stanów Zjednoczonych, w którym analizowano związek między długofalową ekspozycją na fluor a wskaźnikami funkcjonowania nerek i wątroby, podsumowali autorzy pracy.

Jak podkreślają badacze, ich wyniki mogą sugerować, że ekspozycja na fluor ma udział w skomplikowanych procesach zachodzących w nerkach i wątrobie. Możliwa jest też inna interpretacja - dzieci z gorzej działającymi nerkami mają wyższy poziom fluoru w osoczu.

Autorzy badania wyraźnie zastrzegają, że potrzebne są dokładniejsze badania potencjalnego powiązania fluoru w wodzie i gorszego funkcjonowania nerek, ale i tak zaprezentowane wyniki dają do myślenia.

Więcej: eurekalert.org