W Grudziądzu chcą zawalczyć o przychodnię stomatologiczną dla niepełnosprawnych

ms
09-08-2019, 11:22
Tę walkę prowadzi od dłuższego czasu Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych - teraz w nowym składzie.

Przewodnicząca Rady Hanna Lewandowska zakomunikowała: Myślę, że będziemy chciały kontynuować to, czego nam się do tej pory nie udało zrealizować, a mianowicie stworzyć przychodnię stomatologiczną, dla osób z niepełnosprawnością, do leczenia w znieczuleniu ogólnym. Wiemy, że to będzie trudne.

Rada od dawna podejmuje działania mające na celu zapewnienie niepełnosprawnym mieszkańcom Grudziądza możliwości dostępu do świadczeń stomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Osoby te mogą podjąć takie leczenie tylko w dwóch poradniach na terenie województwa (w Toruniu i Bydgoszczy).

W tym celu Rada wystąpiła m.in. do dyrektorów Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej i Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z prośbą o rozważenie możliwości zapewnienia leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym dla osób niepełnosprawnych przez te placówki w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Niestety dyrektorzy placówek odpowiedzieli, że nie mają możliwości realizowania tego typu świadczeń.

Następnie Rada wystąpiła do dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy z prośbą o rozważenie możliwości doposażenia w nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia stomatologicznego w Poradni Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych Specjalnej Troski działającej w ramach szpitala. Dyrektor szpitala …nie odpowiedział na pismo Rady.

Cóż, wygląda to raczej na walkę Rady z wiatrakami.