PMR: rynek usług stomatologicznych wzrośnie w 2024 r. do 15,6 mld zł

ms
01-08-2019, 08:09
Według szacunków PMR, zaprezentowanych w raporcie „Rynek usług stomatologicznych w Polsce 2019 r. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024” - dynamika branży oscylować będzie wokół 7 proc. rocznie.

W 2018 r. rynek usług stomatologicznych w Polsce osiągnął poziom 10,5 mld zł (wzrost o 8 proc. w porównaniu do 2017 r.). Według PMR, dynamika wartości usług w branży do 2024 r. powinna wzrosnąć do 15,6 mld zł.

PMR zwraca uwagę, że w segmencie usług publicznych rok 2018 nie przyniósł oczekiwanego wzrostu o 3 proc. (wystąpiła stagnacja o czym infoDENT24.pl wielokrotnie pisał).

Okazuje się także, że wzrost usług w ramach świadczeń prywatnych nie był imponujący, a to ze względu na niewystarczającą podaż w stosunku do popytu. Z tego zatem względu kolejki do dentysty wydłużały się.

Według PMR wskaźnik CPI dla usług stomatologicznych w 2018 r. osiągnął najwyższy poziom wśród usług medycznych – 4 proc. i był dużo wyższy niż CPI dla całej gospodarki (indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Rosnące ceny w gospodarce, w połączeniu z wyższymi wynagrodzeniami w sektorze zdrowia oraz silną presją popytową na prywatne usługi stomatologiczne, wynikającą z polepszających się warunków życia ludności, przyczynią się do dalszych wzrostów wskaźnika cen usług stomatologicznych. Według PMR - o 3 – 4 proc. rocznie. Tym samym wpłynie to pozytywnie na wartość rynku usług dentystycznych.

Tymczasem z danych publikowanych przez infoDENT24.pl wynika, że dynamika cen w 2019 r. jest niższa od tej z 2018 r. W I połowie 2019 r. wyniosła ona 2,03 proc. i z miesiąca na miesiąc ma tendencję zniżkową (zero proc. w czerwcu). W I półroczu 2018 r. wzrost ten był wyższy i wynosił 2,38 proc. (dane Eurostat).

PMR uważa, że dodatkowym czynnikiem wspierającym w szczególności przyszłe wydatki publiczne na leczenie stomatologiczne, jest zapowiadane zwiększenie udziału w PKB wydatków na ochronę zdrowia. W ocenie infoDENT24.pl taka teza jest jednak ryzykowna, gdyż w polityce ochrony zdrowia w Polsce nie ma miejsca na wzrost świadczeń stomatologicznych udzielanych w ramach NFZ (zarówno co do wyższej wyceny tych świadczeń, jak i ich wolumenu). Nawet gdyby wyasygnowano wyższe środki na usługi stomatologiczne, to i tak przy niskich wycenach nabrałaby znaczenia bariera podaży (dentyści oceniają współpracę z NFZ jako nieuzasadnioną ekonomicznie). Jeśli chodzi o wydatki bezpośrednio "z kieszeni" pacjenta to nie są one skorelowane z zapowiedziami rządu.

PMR także przyznaje, że obecnie potencjał rynku nie jest w pełni wykorzystywany – czynnikami ograniczającymi wzrost jest brak wystarczająco wysokiej korekty wycen m.in. dla świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży.

Zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, utrzyma się problem niedoboru kadr i ograniczone możliwości specjalizacji. Nie wpłynie to pozytywnie na wzrost udzielania coraz bardziej skomplikowanych (i droższych) usług na większą skalę. Tutaj także jest wymagany komentarz. Rynek usług komercyjnych na wysokim specjalistycznym poziomie jest dostępny, a to ze względu na fakt, że wielu lekarzy dentystów kształci się w kraju i za granicą na wielu zaawansowanych merytorycznie kursach płacąc za nie dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych. Barierą rozwoju jest raczej popyt.

Dramatyczna niedostępność miejsc specjalizacyjnych jest problemem, ale to tylko część prawdy. Koszyk świadczeń medycznych w stomatologii nie jest dostosowany do wymogów współczesnego rynku, tak więc specjaliści z pewnością nie mogliby leczyć w oparciu o zdobytą wiedzę według zasad obowiązujących w ramach kontraktów z NFZ. 

Autor raportu: Monika Stefańczyk, Pharma and Healthcare Business Unit Director, PMR

e-mail: monika.stefanczyk@pmrcorporate.coma