Będzie poradnik w zakresie stosowania elektronicznych recept

ms
30-07-2019, 11:40
Kwestie wdrażania e-recepty i elektronicznej dokumentacji medycznej, ale także kontrowersje wokół obowiązku sprawozdawania pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia - wiceminister Janusz Cieszyński omówił z Prezydium NRL.

Wprowadzenie e-recepty, mimo że jest na etapie zaawansowanym i jego opóźnienie, czy odwołanie nie jest przewidywane - nadal budzi wątpliwości w środowisku lekarskim. Proces jest nieunikniony, ale doświadczenia zebrane przy wdrożeniu e-ZLA na przełomie 2018-2019 r. pokazują, że kampania informacyjna jest niezwykle potrzebna, aby lekarze byli dobrze przygotowani do kolejnego etapu informatyzacji ochrony zdrowia.

W tym celu Ministerstwo Zdrowia razem z CSIOZ pracuje nad poradnikiem dla lekarzy i lekarzy dentystów, który ma pomóc w płynnym przejściu na elektroniczne recepty. Będzie on zawierał m.in. najistotniejsze informacje o e-zdrowiu, podpowiedzi jak zacząć pracę z e-receptą oraz opis korzyści płynących z cyfryzacji. Wiceminister Cieszyński zaprosił NRL do współpracy nad tym projektem, podkreślając, że tylko udział lekarzy i lekarzy dentystów pozwoli na powstanie efektywnego narzędzia dla nich samych.

Prezydium NRL od dawna zgłasza uwagi do procesu cyfryzacji, nie zgadzając sięnz niektórymi jego założeniami i propozycjami wdrożeń. Widzi jednak konieczność powstania „instrukcji obsługi”, aby środowisko lekarskie czuło się bezpieczniej i lepiej orientowało się w świecie e-zdrowia. Zdecydowano o zaangażowaniu się w pracę nad wspólnym poradnikiem, który oprócz kompendium wiedzy dla lekarzy i lekarzy demtystów, ma także zawierać wskazówki jak o cyfryzacji rozmawiać z pacjentem.

Odpowiadając na pytania członków Prezydium NRL, wiceminister zwrócił m.in. uwagę na brak sankcji za wystawianie papierowej recepty oraz, że Ministerstwo Zdrowia podejmie działania mające na celu wsparcie lekarzy i lekarzy dentystów w procesie cyfryzacji, chodzi m.in. o: szkolenia, materiały edukacyjne, kampanie informacyjne i aspekty dofinansowania.

Na spotkaniu przedyskutowano również kwestię obowiązku sprawozdawania pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia. Wiceminister Cieszyński uspokajał, że wprowadzone zmiany nie są dodatkowym zadaniem – każda placówka medyczna prowadzi rejestr wizyt, a raportowanie do NFZ o dostępności ma ułatwić życie pacjentowi oraz pomóc w rozładowaniu kolejek. Zaznaczył, że wiele placówek, zwłaszcza większych, dobrze radzi sobie z tym zadaniem. Rozumie, że mniejsze mogą mieć problemy -  w ich wypadku istnieje możliwość mniej rygorystycznego traktowania.

Członkowie Prezydium NRL nie podzielili optymizmu wiceministra w tej sprawie, zwracając uwagę, że obowiązki dotyczące realizacji kontraktów są przez oddziały Funduszu bezwzględnie egzekwowane. Podkreślono, że środowisko lekarskie proces cyfryzacji traktuje jako całość, a nakładanie niezrozumiałych i nieakceptowanych obowiązków w tej dziedzinie negatywnie wpływa na wizerunek całego projektu.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem