Ministerstwo Zdrowia rozważy sprzeciw NRL do propozycji "praktycznego" kształcenia dentystów

en
25-07-2019, 11:17
Projekt rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów m.in. lekarza i lekarza dentysty daje studentom stomatologii możliwość wyboru między kierunkiem ogólnoakademickim i praktycznym. Ta sytuacja kryje niebezpieczeństwo wygenerowania dwóch grup stomatologów o różnym poziomie i zakresie wiedzy - ostrzegają Ministerstwo Zdrowia  samorządowcy i pracownicy uczelni.

Tak się stanie, jeśli lekarze dentyści będą kształceni według profilu praktycznego i ogólnoakademickiego. Reforma szkolnictwa wyższego, która weszła w życie w październiku 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), wymagała  nowych przepisów wykonawczych. Projekt rozporządzenia, będący na etapie konsultacji społecznych, ma być stosowany od roku akademickiego 2019/2020.

W opinii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kształcenie na studiach o profilu praktycznym nie daje umiejętności prowadzenia badań naukowych i interpretacji ich wyników ani zarządzania informacją. A taka wiedza jest niezbędna do podejmowania właściwych decyzji klinicznych. Co więcej, ostrzegają przedstawiciele WUM, w dobie zalewu pseudomedycznych informacji oraz badań naukowych o niskiej jakości, opiece stomatologicznej grozi  obniżenie poziomu udzielanych świadczeń.

Niestety sam profil praktyczny, nie daje także wiedzy ogólnomedycznej na poziomie, który jest konieczny do sprawowania kompleksowej opieki stomatologicznej nad pacjentami, zwłaszcza obciążonymi chorobami ogólnymi lub przyjmującymi stale leki. Stomatolog nie może dobrze leczyć bez gruntowej wiedzy na temat powiązań między zdrowiem jamy ustnej a ogólną kondycją organizmu.

Naczelna Rada Lekarska podziela opinię środowiska akademickiego. Samorządowcy opowiadają się za profilem studiów lekarsko-dentystycznych o charakterze ogólnoakademickim. Bo tylko taki zapewni studentom stomatologii możliwość nauczenia się  weryfikowania informacji na temat wprowadzanych nowych metod i technik w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu. 

Resort zdrowia deklaruje, że uwzględni te uwagi.

Więcej: gazetaprawna.pl