Zwolnienie z CIT nie dla SPZOZ

ms
18-07-2019, 09:01
NRL chciała, aby samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej były bezwarunkowo zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Na takie rozwiązanie nie chce się jednak zgodzić Ministerstwo Finansów.

Co prawda, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, ale tylko wówczas gdy dochody przeznaczone są na cele statutowe. Dochód wydatkowany na cele nie stanowiące realizacji celu statutowego - podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT.

Leszek Skiba podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia poinformował Andrzeja Matyję, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, iż nie są planowane zmiany w ustawie CIT rozszerzające zakres zwolnień podmiotowych o SPZOZ-y.