Progi punktowe na stomatologię w roku akademickim 2019/20

ms
17-07-2019, 09:02
Tak jak co roku, stomatologię okupuje najliczniejsze grono kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce (poziom 20 – 30 osób z lat ubiegłych utrzymany został i w tym roku). Statystyka ta jest jednak mocno zdeformowana.

Większość osób ubiegających się o przyjęcie na studia stomatologiczne składa wnioski do kilku uniwersytetów medycznych. Są jednak i rekordziści aplikujący w dziesięciu miejscach!

Najlepsi przyjmowani są na kilka uczelni, wybierają tę najbardziej im odpowiadająca, zwalniając miejsce kolejnym na liście oczekujących.

Z szacunków infoDENT24.pl. wynika, że w uczelnianych statystykach widnieje grupa kandydatów składająca się z ok. 50 tys. osób. Faktycznie jednak ich liczba jest kilkukrotnie niższa i wynosi ok. 8 tys. Efekt jest taki, że medialne doniesienia o wysokiej liczbie kandydatów są rezultatem sztucznego tłoku.

Statystycznie rzecz ujmując, należałoby raczej mówić o tym, że w skali kraju na jedno miejsce kandyduje zaledwie …czterech chętnych do zawodu lekarza dentysty. To brzmi zupełnie inaczej.

Na kolejnych listach rankingowych wydziałów dentystycznych UM (studia stacjonarne w jęz. polskim) progi punktowe obniżają się systematycznie. W uczelniach medycznych publikowane są regularnie kolejne listy aż do września.

Pierwsze progi punktowe przyjęć są oczywiście bardzo wysokie, ale to się zmieni.  

Pierwsze progi punktowe na stomatologię w roku akademickim 2019/20
Uniwersytet Medyczny w:
Białymstoku 164
Lublinie: 256
Łodzi: 318
Poznaniu 170
GUMed 172
ŚUM: 165

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem