Co w środku „Journal of Stomatology”

ms
15-07-2019, 12:34
„Journal of Stomatology” - czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne od niedawna, przyjmuje i publikowane artykuły wyłącznie w języku angielskim. „JoS” dostępne jest w formule open access. Redaktorem naczelnym pisma jest prof. Ingrid Różyło-Kalinowska.

Na łamach aktualnego wydania „JoS” można przeczytać.

Polish Dental Association And National Programme To Protect Antibiotics Working Group recommendations for administration of antibiotics in dentistry
Autorzy: Tomasz Kaczmarzyk, Karolina Babiuch, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Marzena Dominiak, Tomasz Konopka, Mariusz Lipski, Dorota Olczak-Kowalczyk, Adam Szeląg, Mariusz Szuta, Waleria Hryniewicz.
HUVECs-conditioned medium has a better potential to stimulate differentiation of dental pulp stromal cells toward an osteoblastic lineage
Autorzy: Lisa R. Amir, Nurulia Januarti, Raden R. Septiana
Frequency of accessory mental foramen and mandibular canal variations in dental implant patients: a retrospective CBCT study
Autorzy: Hilal Peker Öztürk, Ismail Hakan Avsever, Kaan Gündüz, Mesut Akyol, Kaan Orhan
Efficacy of coronally advanced flap technique with collagen matrix mucoderm in covering multiple recessions – preliminary results
Autorzy: Rafał Wiench, Anita Ilków, Łukasz Gilowski, Justyna Kulczycka, Patrycja Stelmańska-Bekus, Dariusz Skaba, Tadeusz Faustyn Krzemiński
Tooth loss and edentulism among older adults living in urban areas in West Pomerania, NW Poland
Autorzy: Łukasz Wilczyński, Elżbieta Dembowska
Treatment of post-orthodontic white spot lesions by resin infiltration: a case series
Autorzy: Marta Mazur, Gianna Maria Nardi, Denise Corridore, Artnora Ndokaj, Ewa Rodakowska, Livia Ottolenghi, Fabrizio Guerra
Clinical aspects of comparative spectrophotometric analysis in the selection of the colour of acrylic teeth in removable dentures
Autorzy: Piotr Napadłek, Zdzisław A. Bogucki, Tomasz Dąbrowa
Contemporary results of human microbiome studies with particular emphasis placed on the oral microbiome and its role in etiopathogenesis of periodontitis
Autorzy: Maria Wiernicka-Menkiszak, Elżbieta Dembowska, Beata Kozłowska
The psychological background of masticatory system parafunctions
Autor: Tamara Pawlaczyk-Kamieńska
In memory of professor Stanisław B. Bartkowski (1933-2002)
Autor: Jadwiga Stypułkowska