Powstało centrum opinii medycznych w sprawach o odszkodowania

ms
15-07-2019, 08:06
Jak jest potrzeba to i znajdzie się ktoś, kto ją zaspokoi. Taką odpowiedzią na zapotrzebowanie jest serwis med4law.pl świadczący usługi m.in. w zakresie opinii medycznych przygotowywanych przez lekarza biegłego w danej specjalizacji, które mogą być dowodem podczas sprawy sądowej.

Lekarze i lekarze dentyści, świadczeniodawcy usług medycznych powinni zdawać sobie z tego sprawę, że rynek, obejmujący podmioty instytucjonalne coraz bardziej organizuje się w walce o odszkodowania i zadośćuczynienia tam, wszędzie gdzie występuje uszczerbek na zdrowiu. Nie trzeba tłumaczyć, że w takich przypadkach wielokrotnie powtarzane jest sformułowanie „błąd medyczny”.

Med4Law chwali się, że jest jedynym narzędziem w Polsce, które umożliwia kancelariom prawnym uzyskiwanie opinii medycznych, dotyczących postępowania z powództwa cywilnego w kwestii wypadków komunikacyjnych oraz innych zdarzeń medycznych, których celem jest uzyskanie odszkodowania. Serwis świadczy usługi zarówno w zakresie opinii medycznych o charakterze prywatnym, jak i tych przygotowywanych przez lekarza biegłego w danej specjalizacji, które mogą być dowodem podczas sprawy sądowej.

Okazuje się, że med4Law ma także ofertę dla lekarzy i lekarzy dentystów wszystkich specjalizacji, którzy posiadają doświadczenie w opiniowaniu spraw oraz gotowych pozwów o odszkodowanie z tytułu błędu medycznego lub innego zawinienia lekarza lub placówki medycznej.

Sądy zatem mogą mieć dużą konkurencję, bo stawki płacone przez komercyjnie funkcjonujący podmiot z pewnością uszczuplą i tak szczupłą podaż usług oferowanych przez biegłych sądowych.