Pokrycie kosztów realizacji programu specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ms
16-07-2019, 08:46
Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy zaapelowała do ministra pracy, rodziny i polityki społecznej o wystosowanie jasnych wytycznych w kwestii przestrzegania prawa pracy podczas realizacji programu specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów, w szczególności odbywania kursów specjalistycznych.

W apelu Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy czytamy m.in.:
w związku z różnorodnością interpretacji ustawy kodeks pracy, związanej z realizacją szkolenia. specjalizacyjnego w trybie rezydentury przez lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy konferencji zwracają się z prośbą o wydanie jednoznacznej interpretacji przepisów (w szczególności art. 775 § 1 Kodeksu pracy).

Lekarz lub lekarz dentysta realizuje specjalizację w trybie rezydentury w oparciu o program specjalizacji zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia.

W ramach realizacji szkolenia. specjalizacyjnego liczba. obowiązkowych kursów lub staży jest różna w zależności od rodzaju specjalizacji. W ramach odbywania kursów i staży podmioty lecznicze stosują różną interpretację przepisów dotyczącą delegowania pracowników.

Niejednoznaczna interpretacja przepisów powoduje nierówne traktowanie lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji w trybie rezydentury.

Powszechną praktyką jest brak pokrycia kosztów przejazdu i noclegu w czasie oddelegowania na kursy i staże lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji na zasadach umowy o pracę.

Lekarz i lekarz dentysta w trakcie specjalizacji jest zobowiązany do realizacji zaplanowanego programu specjalizacji i dlatego powinien być oddelegowany z należytym zachowaniem prawa, ochroną prawną jak podczas świadczenia pracy oraz pokryciem kosztów przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia - czytamy w apelu Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy.