Krosno: trwa konkurs na realizację programu profilaktyki próchnicy

ms
16-07-2019, 09:48
Konkurs ofert dotyczy profilaktyki próchnicy dla pięciolatków zamieszkałych w Krośnie i uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli.

Termin rozpoczęcia realizacji programu w zakresie profilaktyki stomatologicznej - od 12 sierpnia 2019 r. (najwcześniej), zakończenie nie później niż 30 listopada 2019 r.

Oferty należy składać do 31 lipca 2019 r. do godz. 9.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (z dopiskiem „Konkurs ofert na wybór realizatora programu - profilaktyka stomatologiczna dla pięciolatków zamieszkałych w Krośnie, uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli".

Otwarcie ofert nastąpi 31 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a pok. 313.  Rozstrzygnięcie nastąpi do 21 dni od terminu składania.

W budżecie Krosna na realizację programu przewidziano 20 tys. zł.

Umowy z wybranymi przez komisję konkursową podmiotami zostaną zawarte w ciągu siedmiu dni od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Szczegółowe informacje na temat konkursu udzielane będą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, II piętro, pok. 220, tel. 13 47 43 220, e-mail: szymbara.monika@um.lcrosno.pl.