Kończą się terminy rejestracji na stomatologię 2019 r.

ms
10-07-2019, 08:10
Kończy się proces rekrutacji na stomatologię w dziewięciu uczelniach medycznych. Na dniach pojawią się pierwsze listy rankingowe.

UM w Białymstoku
Termin rejestracji: 9 lipca 2019
Termin uzupełniania wyników matur: do 10 lipca 2019
Pierwsza lista rankingowa: 12 lipca 2019
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 15 do 18 lipca 2019
Kolejna lista rankingowa 19 lipca 2019 r.

GUMed
Termin rejestracji: 9 lipca 2019
Termin uzupełniania wyników matur do 9 lipca 2019
Pierwsza lista rankingowa: 12 lipca 2019
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej do 16 lipca 2019

SUM
Termin rejestracji:
 8 lipca 2019 r. do godz.23:59
1 lista rankingowa zostanie zamieszczona 10 lipca 2019 r. o godz. 14:00
2 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona 16 lipca 2019 r. o godz.12:00.
3 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona 18 lipca 2019 r. o godz. 15:00.
4 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona 22 lipca 2019 r. o godz.15:00.

UM w Lublinie
1 lista rankingowa:
ogłoszenie: 12 lipca 2019 r.; składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu: do 17 lipca 2019 r. do godz. 12:00
2 lista rankingowa: ogłoszenie: 18 lipca 2019 r.; składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu: do 22 lipca 2019 r. do godz. 12:00
3 lista rankingowa: ogłoszenie: 23 lipca 2019 r.; składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu: do 25 lipca 2019 r. do godz. 12:00
4 lista rankingowa: ogłoszenie: 26 lipca 2019 r.; składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu: do 30 lipca 2019 r. do godz. 12:00
5 lista rankingowa: ogłoszenie: 31 lipca 2019 r.; składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu: do 2 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00
6 lista rankingowa: ogłoszenie: 5 września 2019 r.

UM we Wrocławiu
Elektroniczna rejestracja: do 11 lipca 2019 r.
1 lista rankingowa: 12 lipca 2019 r. 
2 lista rankingowa: 17 lipca 2019 r. 
3 lista rankingowa: 22 lipca 2019 r. 
4 lista rankingowa: 24 lipca 2019 r. 
5 lista rankingowa: 26 lipca 2019 r. 
6 lista rankingowa: 30 lipca 2019 r. 
7 lista rankingowa: 1 sierpnia 2019 r. 
8 lista rankingowa: 4 września 2019 r. 

UM w Łodzi
1 lista rankingowa:
12 lipca 2019 r.
2 lista rankingowa:
17 lipca 2019 r.
3 lista rankingowa:
12 lipca 2019 r.
4 lista rankingowa:
23 lipca 2019 r.
5 lista rankingowa:
2 sierpnia 2019 r.
6 lista rankingowa:
3 września 2019 r.

UM w Poznaniu
1 lista rankingowa: 11 lipca 2019 r. 
2 lista rankingowa: 17 lipca 2019 r. 
3 lista rankingowa: 23 lipca 2019 r. 

PUM
1 lista rankingowa: 14 lipca 2019 r.