Potrzebny protetyk do ZK w Krasnymstawie

kan
10-07-2019, 09:15
Krótki termin na wzięcie udziału w konkursie ofert na realizację świadczeń protetycznych dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Krasnymstawie.

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne  w postaci usług protetycznych w ramach opieki ambulatoryjnej w Areszcie Śledczym  w Krasnymstawie, w dniach, ustalonych telefonicznie przez zamawiającego za pośrednictwem upoważnionego personelu medycznego, między 7:00 a 18:00, w pomieszczeniach ambulatorium.

Okres umowy: do 30 czerwca  2020 r.
Okres związania ofertą: 10 dni od upływu terminu do składania ofert

Kryterium oceny ofert - cena brutto za jedno świadczenie usługi – waga 100 proc.

Lista świadczeń objęta umową:

- wykonanie protezy akrylowej uzupełniającej braki w zakresie do 6 zębów w jednym łuku, 
- wykonanie protezy akrylowej każdego kolejnego zęba powyżej 6 zębów w jednym łuku,
- naprawa jednego punktu,
- naprawa każdego dodatkowego elementu,
- podścielenie.

Termin składania ofert: 15 lipca  2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ul. Poniatowskiego 27 
Otwarcie ofert:  15  lipca  2019 r.  godz. 10: 15   

Więcej: sw.gov.pl

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem