FDI o kondycji endodoncji

kan
02-08-2019, 11:19
Z ogólnoświatowego sondażu, przeprowadzonego na temat endodoncji, wynika, że zapewnienie specjalistycznej opieki endodontycznej w wielu krajach nadal pozostawia wiele do życzenia.

Ukazały się wyniki ankiety, skierowanej do krajowych stowarzyszeń stomatologicznych oraz towarzystw endodontycznych, na temat kondycji endodoncji. Celem takiej inicjatywy miało być zidentyfikowanie głównych przeszkód w zapewnieniu optymalnej opieki endodontycznej. Przeszkody określano na różnych poziomach - systemowym, finansowym, społecznym, technologicznym, prawnym i środowiskowym.

Leczenie endodontyczne daje pacjentowi wiele korzyści, pozwala zachować zęby i poprawia zdrowie ogólne. Dla wielu osób priorytetem jest usunięcie przyczyny bólu oraz utrzymanie zdrowych mocnych zębów przez wiele lat. 

Najczęściej spotykane bariery
- systemowa – w gremiach politycznych niewiele uwagi poświęca się zdrowiu jamy ustnej (w efekcie niewiele usług stomatologicznych jest dostępnych w publicznych lecznicach);
- finansowe – procedury endodontyczne są bardzo drogie, a system opieki zdrowotnej nie refunduje leczenia kanałowego;
- społeczne – występuje niewielka świadomość pacjentów na temat zdrowia jamy ustnej (małe znaczenie przywiązuje się do dobrego stanu uzębienia), wielu z nich jest uprzedzonych (tkwią w przekonaniu, że zabiegi są skomplikowane i bolesne);
- technologiczna – dostępność endodotycznych technologii jest limitowana (są one zbyt drogie);
- środowiskowa – studentom zapewniony jest zbyt niewielki udział zajęć z endodoncji, zwłaszcza na niższych latach studiów;
- prawna – brakuje przepisów promujących roztaczanie nad pacjentem opieki endodontycznej.

Więcej: fdiworlddental.org