1,18 mln zł zysku netto Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2018 r.

ms
05-07-2019, 10:39
Roczne sprawozdanie finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2018 rok zostało zatwierdzone decyzją prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.

Bilans Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie, sporządzony na 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9,57 mln zł. Jednocześnie wykazany został zysk netto w wysokości 1,18 mln zł. 

Klinika, oprócz świadczenia usług medycznych, jest równocześnie bazą dla prowadzenia działalności dydaktyczno - badawczej i naukowej, którą realizują nauczyciele akademiccy zatrudnieni równocześnie w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Klinika zatrudnia lekarzy specjalistów, doświadczonych praktyków, którzy na swojej ścieżce zawodowej realizowali najtrudniejsze przypadki chorobowe.