Próchnica rozróżnia kobiety i mężczyzn?

en
03-07-2019, 12:35
Okazuje się, że na próchnicę w większym stopniu cierpi płeć piękna i to od wczesnego dzieciństwa. Naukowcy dowodzą, że bakterie próchnicogenne częściej występują w jamie ustnej dziewczynek niż  chłopców!

Próchnica to jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób wieku dziecięcego, za co odpowiada wiele czynników, jak choćby złożone oddziaływania mikrobiologiczne, geny, socjologiczne i ekonomiczne aspekty sytuacji dziecka, a także - o czym donoszą ostatnio badacze z  Oregon Health & Science University (OHSU), różnice w mikrobiomie śliny dziewczynek i chłopców.

Ogólnie znanym faktem jest to, że próchnica częściej atakuje zęby kobiet niż mężczyzn, jednak tego typu reguły zależnej od płci nikt jeszcze nie potwierdził u dzieci. I ta luka w wiedzy posłużyła za punkt wyjścia amerykańskim naukowcom. 

Pobrano próbki śliny od 41 chłopców i 44 dziewczynek w wieku od 2 do 14 lat. Wykonano analizę genetyczną znaleziony w tych próbkach bakterii. Wyniki nie pozostawiły żadnych wątpliwości co do nierówności płci jeśli chodzi o próchnicogenne patogeny już od wczesnego dzieciństwa.

Przyczyna psucia się mlecznych zębów - bakterie z gatunków Actinobaculum, Atopobium, Aggregatibacter, oraz Streptococcus. Actinobaculum i Veillonella parvula, a także odpowiedzialny za powstawanie kwaśnego środowiska w jamie ustnej - Lactococcus lactis, znajdowane były o wiele częściej w ślinie dziewczynek niż chłopców!  Eksperyment ten omawiano na dorocznej konferencji International Association for Dental Research w Vancouver, w Kanadzie.