Ponad 100 tys. poważnych powikłań leczenia implantologicznego w 2018

en
03-07-2019, 10:41
Według danych amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) w 2018 r. na terenie Stanów Zjednoczonych w blisko 100 tys. przypadków leczenie implantologiczne nie powiodło się.

Według danych  Food and Drug Administration, w 2018 r. zgłoszono 117 200 przypadków poważnych powikłań, będących konsekwencją leczenia implantologicznego. W większości były to problemy z procesem osteointegracji.

Prawo federalne wymaga od producentów implantów raportowania do FDA przypadków, w których doszło do poważnego zranienia narzędziem medycznym, określanego jako rana zagrażająca życiu i prowadząca do nieodwracalnych szkodzeń zdrowia. Celem tych działań jest zapobieganie takim incydentom.

Wśród zgłaszanych problemów aż 57 proc. przypadków dotyczyło braku integracji implantu, zaś 28 proc. odrzucenia implantu, który już funkcjonował przez jakiś czas, natomiast w  6 proc. przypadków przyczyną niepowodzenia leczenia było złe pozycjonowanie implantu.  

Dane dotyczyły implantów od 10 producentów (w tym także Dentsply Sirona/Astra Tech, Nobel Biocare, oraz Zimmer Biomet). 

W opinii dr. Natalie Wong prezydenta American Academy of Implant Dentistry przy ocenie skali niepowodzeń powinna być brana pod uwagę liczba wszystkich przypadków leczenia implantologicznego, a według naukowych danych nie więcej jak 5-10 proc. kończy się brakiem integracji implantów zębowych.

- Wyższe ryzyko powikłań mają pacjenci z zespołem metabolicznym, chorzy na cukrzycę, palacze papierosów lub z osteoporozą. Ale generalnie w 90-95 proc. przypadków leczenie implantologiczne udaje się i implanty dobrze spełniają swoją funkcję w okresie 10 lat, komentowała raport FDA dr Wong.

By ograniczyć ryzyko niepowodzenia, dentysta powinien przede wszystkim dokładnie zbierać ogólny wywiad, nie mniejszy nacisk powinien być kładziony na ustalenie, dlaczego nastąpiła utrata zęba. Inną bowiem strategię leczenia należy przyjąć wobec pacjenta, który stracił ząb z przyczyn biologicznych (jak choroba przyzębia), a inną gdy powodem było na przykład gryzienie twardego pokarmu.

- Niektóre typy implantów lepiej integrują się z kością, ale zawsze na sukces składa się duża wiedza i cierpliwość chirurga stomatologa, podkreśla dr. Wong.

- I lekarze, i pacjenci bardzo się ostatnio spieszą, najchętniej wszczepialiby implanty natychmiast, jednak doradzam tradycyjne podejście, należy dać czas procesom gojenia się, a wtedy w dłuższej perspektywie czasu wyniki będą lepsze, radzi ekspert.

Więcej: DrBicuspid.com

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem