Co to znaczy przestrzegać praw pacjenta do dokumentacji medycznej?

en
18-07-2019, 10:16
Właściwie każdy lekarz i lekarz dentysta zarzeka się, że prawo pacjenta do dokumentacji medycznej traktuje priorytetowo. To w teorii, a jak sytuacja wygląda w praktyce - ujawnia adwokat Bartłomiej Achler z kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler, gdzie kieruje działem prawa medycznego.

Do najczęstszych "grzechów", czyli naruszeń praw pacjenta do dokumentacji medycznej, które wychodzą przy okazji prawnych audytów, należą na przykład opłaty naliczane za udostępnianie dokumentacji medycznej, podkreśla na swoim blogu adwokat Bartłomiej Achler z kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler.

Warto zatem zapamiętać, że za wydanie dokumentacji medycznej w oryginale w ogóle nie należy się opłata.

Ponadto nie należy pobierać opłat za wydanie pierwszej kopii dokumentacji medycznej. Jeżeli wydanie dokumentacji podlega opłacie – to obowiązują ustawowe limity wysokości opłat (nie można więc doliczać na przykład kosztów wysyłki).

A ile konkretnie te limity wynoszą (stawki z III kw. 2019 r.)?
- wydanie odpisu lub wyciągu – maksymalnie 9,90 zł brutto za stronę;
- wydanie kopii lub wydruku – maksymalnie 0,35 zł brutto za stronę;
- wydanie dokumentacji na elektronicznym nośniku danych – 1,98 zł brutto.

Ponadto lekarz i lekarz dentysta nie powinien od pacjenta wymagać wskazywania celu udostępnienia dokumentacji medycznej. Pacjent nie musi pisemnie występować o dokumentację (może zrobić to w każdej formie – ustnie, mailowo, telefonicznie, na piśmie).

Co więcej lekarz ma udostępniać dokumentację najszybciej, jak to możliwe. Indywidualne przypadki koniecznego wydłużenia terminu udostępnienia dokumentacji medycznej nie dają podstaw do wyprowadzenia odstępstwa od regulacji powszechnie obowiązującej, przyznającej prawo do udostępnienia bez zbędnej zwłoki. (NSA, wyrok z 12.12.2017 r.)

Jeżeli pacjent chce kogoś upoważnić do dostępu do dokumentacji medycznej – nie należy wymagać, aby to upoważnienie miało formę pisemną, przestrzega prawnik. Udzielenie upoważnienia przez złożenie oświadczenia w formie ustnej, a utrwalonego w formie pisemnej przez pracownika w odpowiedni sposób, zabezpiecza prawa pacjenta (NSA, wyrok z 19.04.2016 r.)
Często podmioty lecznicze wprowadzają pewne rozwiązania w interesie pacjenta (np. wymóg formy pisemnego wniosku o wydanie dokumentacji bywa uzasadniany tym, że pacjent ma “podkładkę”, że taki wniosek złożył). Skutek bywa często odwrotny od zamierzonego, a konsekwencje zainteresowania Rzecznika Praw Pacjenta można bowiem odczuć dość boleśnie.

Więcej: prawodlazdrowia.pl