Głos posłanki za telemedycyną

ms
12-06-2019, 10:43
Posłanka Marta Kubiak powołuje się na głos specjalistów, którzy uważają, że idąc w kierunku rozwoju telemedycyny w ochronie zdrowia, można zyskać w wielu aspektach zarówno w sferze prawa jak i ekonomii.

Wiele podmiotów funkcjonujących w branży medycznej zainteresowanych jest powstaniem centrów telemedycznych, jednak brakuje rozwiązań prawnych, które by to umożliwiły.

Zgodnie z danymi z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, rozwiązania telemedyczne w Polsce stosuje zaledwie 8 proc. podmiotów leczniczych. Z takich rozwiązań z dużym powodzeniem korzysta sektor prywatny.

Powiatowe centra telemedyczne, nie tylko ratowałyby szpitale powiatowe pod kątem ekonomicznym, ale także dawałyby szansę na zagwarantowanie kompleksowej opieki specjalistycznej zwłaszcza dla starzejącego się społeczeństwa polskiego.

Rok 2018 był przełomowy dla polskiej medycyny ze względu na wprowadzenie e-recept i e-zwolnień, a to już niedaleka droga do wprowadzenia e-wizyt.

W związku z tym zwracam się do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem: czy przewiduje się wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań prawnych i finansowych, które pozwolą na stworzenie centrów telemedycznych i upowszechnienie narzędzi telemedycznych w Polsce?