Żywiec postawił na konkurs stomatologiczny "Uśmiechnij się”

ms
12-06-2019, 11:50
W żywieckim ratuszu odbył się finał plastycznego konkursu o tematyce stomatologicznej „Uśmiechnij się”. Wzięło w nim udział 28 dzieci 5- i 6-letnich z publicznych przedszkoli w Żywcu. Cieszy czynny udział w organizacji konkursu włądz miasta.

Organizatorem konkursu była dr n. med. Urszula Kalińska, specjalista zdrowia publicznego, kierownik Samorządowego Gabinetu Profilaktyki Stomatologicznej dla Dzieci w Żywcu.

Celem XV edycji konkursu, było spojrzenie na zagadnienie higieny jamy ustnej w formie swobodnej wypowiedzi plastycznej.

Wszystkie prace konkursowe zaprezentowano zgromadzonej w sali obrad publiczności w formie pokazu multimedialnego, który przygotowała i opracowała Urszula Kalińska. Prezentację prac połączono z edukacją prozdrowotną, dzięki której dzieci i rodzice mieli okazje poszerzyć wiedzę w zakresie profilaktyki zdrowotnej o charakterze stomatologicznym oraz prawidłowych zachowań higieniczno-żywieniowych u dzieci.

Laureaci I miejsc 
W kategorii dzieci 5-letnich, urodzonych w 2013 r.
Alicja Ostrowska - Przedszkole Nr 11 w Żywcu
W kategorii dzieci 6-letnich, urodzonych w 2012 r. 
Julia Urbańska - Przedszkole Nr 1 w Żywcu

Każde dziecko uczestniczące w konkursie otrzymało dyplom oraz zestawy do higieny jamy ustnej, klepsydry do mierzenia czasu mycia zębów, kalendarzyki szczotkowania, książeczki  oraz inne gadżety.

Dyplomy oraz nagrody laureatom konkursu wręczali: burmistrz miasta - Antoni Szlagor, dr n. med. Urszula Kalińska, przy wsparciu Jolanty Gruszki, kierownika Wydziału Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miasta Żywiec.

Wystawa prac plastycznych będzie zorganizowana w Gabinecie Profilaktyki Stomatologicznej dla Dzieci z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 5 w Żywcu.

Materiał przygotowała kierownik Gabinetu Profilaktyki Stomatologicznej dla Dzieci  dr n. med. Urszula Kalińska.