Projekt rozporządzenia dot. recept na etapie konsultacji

PAP/en
10-06-2019, 08:20
Zrównanie regulacji dotyczących realizacji recepty wystawionej w postaci papierowej i elektronicznej, w przypadku, gdy posiadają one błędy lub braki - to główny cel skierowanego w do konsultacji projektu rozporządzenia ministra zdrowia.

Obecnie istnieje możliwość zrealizowania recept w postaci papierowej wystawionych w sposób niepełny bądź nieprawidłowy pod warunkiem dokonania określonych czynności przez osobę wydającą. Projekt ma na celu stworzenie analogicznej możliwości w przypadku e-recept. 

- Przyjęcie takich rozwiązań jest korzystne dla pacjenta, który nie ponosi konsekwencji za błędy w wystawieniu recepty w postaci elektronicznej. Gwarantuje to także równą sytuację pacjentów bez względu na to, w jakiej postaci została wystawiona ich recepta - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. - Jest to uzasadnione potrzebą szybkiego wprowadzenia regulacji ułatwiających realizację recept w postaci elektronicznej - podkreśla Ministerstwo Zdrowia. 

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem